Zapytanie ofertowe-remont pomieszczeń w SP 3

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń na usługi gastronomiczne

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Konkurs ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego w SP 3

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości część IV

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości część III

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości część II

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości część I

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa oraz montaż dwóch tablic multimedialnych

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług informatyczno-serwisowych

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - zakup tonerów i tuszy

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Zakup środków czystości 2021

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - zakup mobilnego laboratorium cyfrowego z geografii i chemii

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wykonanie mebli kuchennych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu (przedłużenie terminu)

318 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wykonanie mebli kuchennych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dowóz grup dzieci na basen do hali Milenium

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wymiana paneli i listew podłogowych

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi z zakresu Inspektora ochrony danych

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie - dostawa i montaż tablicy multimedialnej z projektorem

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów i tuszy

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - środki czystości

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

zapytanie ofertowe - świadczenie usług informatycznych

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie - konserwacja systemu CCTV

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - inspektor ochrony danych

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług BHP

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu sportowego

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wykonanie 50 regałów szatniowych

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej i montaż nawiewników

452 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej i montaż nawiewników

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż sprzętu komputerowego

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż sprzętu komputerowego

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - usługi informatyczne (aktualizacja)

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - zakup materiałów biurowych

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - zakup tonerów i tuszy

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - środki czystości

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci na basen

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - inspektor ochrony danych

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - usługi informatyczne

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - usługi BHP

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Usługi medyczne

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

2018-09-05 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - remont sali 110, 208, 209 - rostrzygnięcie

432 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - remont sali 110, 208, 209

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek

656 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: zakup środków czystości

407 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: zakup materiałów biurowych

538 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług informatycznych.

359 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

518 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług BHP

370 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: dowóz uczniów na basen

373 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: Prace naprawcze pomieszczeń kuchni i stołówki zgodnie z przedmiarem robót.

125 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: dowóz uczniów na basen

834 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług informatycznych.

832 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług BHP

836 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy.

834 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek

828 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: zakup materiałów biurowych

836 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor zaprasza do złożenia oferty na zakup środków czystości

834 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: Prace naprawcze pomieszczeń kuchni i stołówki zgodnie z przedmiarem robót.

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowia w ramach zakupu własnego

118 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w ramach zakupu własnego..

119 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zakupu własnego

127 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowia w ramach zakupu własnego

838 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w ramach zakupu własnego..

843 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie cenowe: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zakupu własnego

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

117 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w ramach zakupu własnego.

335 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie cenowe - tablica interaktywna, 10 komputerów i Microsoft Office

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły składa zapytanie ofertowe o dowóz grup dzieci szkolnych za basen do Hali Millenium (I-VI 2017 i IX-XII 2017)"

737 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z wyboru wykonawcy na wykonanie usługi "Dowóz grup dzieci szkolnych za basen do Hali Millenium (I-VI 2016 i IX-XII 2016)"

767 KBPobierzPodgląd pliku

2016-01-21 Protokół z wyboru wykonawcy - remont sali 114

755 KBPobierzPodgląd pliku

2016-01-07 Dyrektor zaprasza na złożenie oferty na remont sali 114 - kosztorys (2/2)

106 KBPobierzPodgląd pliku

2016-01-07 Dyrektor zaprasza na złożenie oferty na remont sali 114 (1/2)

606 KBPobierzPodgląd pliku

2015-12-21 Dyrektor Szkoły składa zapytanie ofertowe o dowóz grup dzieci szkolnych za basen do Hali Millenium (I-VI 2016 i IX-XII 2016)

705 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia 18 X 2011
 - w sprawie dowozu grup szkolnych dzieci na basen do Hali Millenium przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu - nieaktualne

Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia 31 X 2011 - w sprawie remontu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
14 XI 2011
Informacja
- nieaktualne


Zapytanie / Ogłoszenie 19 II 2013 - w sprawie wynajęcia sal lekcyjnych


Zapytanie cenowe w sprawie remontu sal 212 i 213 - Kosztorys nr 5/2015 Inwestorski

152 KBPobierzPodgląd pliku

08.12.2015 - Zapytanie ofertowe na remont sali 212 i 213

627 KBPobierzPodgląd pliku