Rozstrzygnięcie konkursu - dzierżawa sklepiku szkolnego

128 KBPobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - dzierżawa stołówki szkolnej

133 KBPobierz

Wynajem sali gimnastycznej w lipcu i sierpniu

151 KBPobierz

Dzierżawa sklepiku szkolnego

758 KBPobierz

Dzierżawa stołówki szkolnej

749 KBPobierz

Ogłoszenie - Wykonanie mebli kuchennych

524 KBPobierz

Ogłoszenie - rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją

489 KBPobierz

Ogłoszenie - Dowóz dzieci szkolnych na basen na rok 2020

487 KBPobierz

Ogłoszenie - wymiana paneli i listew podłogowych

400 KBPobierz

Zapytanie ofertowe - wymiana paneli i listew podłogowych

4.5 MBPobierz

Ogłoszenie - Zakup tonerów i tuszy na rok 2020

822 KBPobierz

Ogłoszenie - zakup środków czystości na rok 2020

834 KBPobierz

Ogłoszenie - zakup materiałów biurowych

484 KBPobierz

Ogłoszenie - Świadczenie usług informatycznych

366 KBPobierz

Ogłoszenie - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

453 KBPobierz

Ogłoszenie - świadczenie usług inspektora ochrony danych

782 KBPobierz

Ogłoszenie - świadczenie usług bhp

494 KBPobierz

Ogłoszenie - Świadczenia z zakresu konserwacji systemów cctv

438 KBPobierz

Ogłoszenie - Dostawa i montaż tablicy interaktywnej

396 KBPobierz

Ogłoszenie - Nabór na stanowisko pracy kierownik gospodarczy

126 KBPobierz

Ogłoszenie - wykonanie 50 regałów szatniowych

381 KBPobierz

Ogłoszenie - dzierżawa stołówki szkolnej

265 KBPobierz

Ogłoszenie - dzierżawa sklepiku szkolnego

265 KBPobierz

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

512 KBPobierz

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

356 KBPobierz

Ogłoszenie - dostawa i montaż sprzętu komputerowego

439 KBPobierz

Ogłoszenie - unieważnienie oferty na dostawę i montaż sprzętu komputerowego

237 KBPobierz

Ogłoszenie - wynik naboru na stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. płac

241 KBPobierz

Ogłoszenie - zakup tonerów i tuszy

483 KBPobierz

Ogłoszenie - zakup środków czystości

475 KBPobierz

Ogłoszenie - zakup materiałów biurowych

516 KBPobierz

Ogłoszenie: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

513 KBPobierz

Ogłoszenie: dowóz grup dzieci szkolnych na basen

403 KBPobierz

Ogłoszenie: świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemów CCTV

416 KBPobierz

Ogłoszenie: świadczenie usług inspektora ochrony danych

492 KBPobierz

Ogłoszenie: świadczenie usług bhp

537 KBPobierz

Ogłoszenie: świadczenie usług informatycznych

390 KBPobierz

Ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego

391 KBPobierz

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego

414 KBPobierz

2018-09-05 Wniosek o udzielenie informacji publicznej

1.2 MBPobierz

2018-05-25 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki

1.1 MBPobierz

2018-05-25 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego

1.2 MBPobierz

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów

426 KBPobierz

2018-05-07 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

563 KBPobierz

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów

426 KBPobierz

2018-05-07 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

372 KBPobierz

Ogłoszenie wyników dot. dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych

123 KBPobierz

Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu multimedialnego oraz komputerowego

16.8 KBPobierz

2017-07-07 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz wyposażenia

36 KBPobierz

2017-07-07 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego

15.5 KBPobierz

2017-06-27 Dyrektor Szkoły ogłasza przetarg na dzierżawę terenu przy szkole na parking

138 KBPobierz

Zbiorcze zestawienie ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

90 KBPobierz

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego

132 KBPobierz

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty na prowadzenie szkolnej stołówki

255 KBPobierz

2017-06-20 Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 5 sal, wymiana rynien i rur spustowych (1/2)

126 KBPobierz

2017-06-20 Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 5 sal, wymiana rynien i rur spustowych (2/2)

1.7 MBPobierz

2017-06-14 Dyrektor SP3 wynajmie budynek sali gimnastycznej przy Urzędzie Miasta...

110 KBPobierz

2017-06-05 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

118 KBPobierz

2017-06-05 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

148 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych (2/2)

22 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych (1/2)

597 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup środków czystości (2/2)

576 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup środków czystości (1/2)

620 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek

703 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatyczno-serwisowych na rok 2017 (2/2)

605 KBPobierz

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatyczno-serwisowych na rok 2017 (1/2)

726 KBPobierz

2016-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego - protokół

698 KBPobierz

2016-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego

621 KBPobierz

2016-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki - protokół

775 KBPobierz

2016-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki

692 KBPobierz

2016.06.03 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy tereny przy szkole z przeznaczeniem na parking.

680 KBPobierz

2016.05.20 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnej II

653 KBPobierz

2016.05.20 Dyrektor szkoły ogłasza przetarg na dzierżawę terenu szkoły na parking

714 KBPobierz

2016-05-11 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnej

679 KBPobierz

2016-05-11 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

657 KBPobierz

2016.04.22 Dyrektor szkoły ogłasza przetarg na dzierżawę terenu szkoły na parking

733 KBPobierz

Protokół z wyboru wykonawcy "Świadczenie usług BHP".

750 KBPobierz

Protokół z wyboru wykonawcy "Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy".

769 KBPobierz

Protokół z wyboru wykonawcy "Świadczenie usług informatycznych".

715 KBPobierz

2015-12-21 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatyczno-serwisowych na rok 2016 (2/2)

697 KBPobierz

2015-12-21 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług informatyczno-serwisowych na rok 2016 (1/2)

754 KBPobierz

2015-12-21 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług BHP na rok 2016

658 KBPobierz

2015-12-21 Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rok 2016

658 KBPobierz

2015-06-24 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego

643 KBPobierz

2015-06-18 Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wynajmu budynku szkolnego w okresie wakacyjnym na zorganizowane kolonie letnie

594 KBPobierz

2015.06.18 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie dzierżawy sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2015 do 30.06.2016

653 KBPobierz

2015-06-15 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki szkolnej

629 KBPobierz

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie dzierżawy stołówki szkolnej w okresie od 01.09.2015 do 30.06.2016

625 KBPobierz

2015.05.07 Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie dzierżawy sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2015 do 30.06.2016

623 KBPobierz

2015-05-07 Ogłoszenie w sprawie wynajmu budynku szkolnego w okresie wakacyjnym na zorganizowane kolonie letnie

589 KBPobierz

2014-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego

627 KBPobierz

2014-06-16 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki szkolnej

609 KBPobierz

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie wynajmu stołówki szkolnej w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015

661 KBPobierz

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie wynajmu sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015

689 KBPobierz