Szkoła Podstawowa nr 3
 


im. Marynarzy Polskich


w Kołobrzegu


ul. ppor. E. Łopuskiego 15

78-100, Kołobrzeg

NIP: 671-10-30-197

REGON: 330388773

tel. / fax: 94 35 221 31

adres strony internetowej: www.sp3kg.pl

e-mail: kolobrzegsp3@gmail.comdyrektor mgr Iwona Olszewska

(dyrektor@sp3kg.pl)


vicedyrektor mgr Beata Bełdzikowska

(wicedyrektor@sp3kg.pl)

 


sekretarz szkoły - Beata Szewczyk

(sekretariat@sp3kg.pl

kierownik gospodarczy - mgr Mariusz Walda

(kierownik@sp3kg.pl)

główny księgowy - mgr Gabriela Oleksa

(ksiegowosc@sp3kg.pl)