Szkoła Podstawowa nr 3
 

im. Marynarzy Polskich

w Kołobrzeguul. ppor. E. Łopuskiego 15

78-100, Kołobrzeg

NIP: 671-10-30-197

REGON: 330388773

tel. / fax: 94 35 221 31

adres strony internetowej: www.sp3kg.pl
e-mail: kolobrzegsp3@gmail.comdyrektor mgr Iwona Olszewska (dyrektor@sp3kg.pl)

vicedyrektor mgr Beata Bełdzikowska (wicedyrektor@sp3kg.pl) 

sekretariat - Beata Szewczyk (sekretariat@sp3kg.pl
kierownik administracji - Iwona Sołanko (kierownik@sp3kg.pl)
księgowość - mgr Gabriela Oleksa (ksiegowosc@sp3kg.pl)