Szkoła Podstawowa nr 3
 

im. Marynarzy Polskich


w Kołobrzegu


ul. ppor. E. Łopuskiego 15

78-100, Kołobrzeg

NIP: 671-10-30-197

REGON: 330388773

tel. / fax: 94 35 221 31

adres strony internetowej: www.sp3kg.pl

e-mail: kolobrzegsp3@sp3kg.plDyrektor mgr Jolanta Kunert

(dyrektor@sp3kg.pl)

Wicedyrektor - mgr Katarzyna Chmiel

(k.chmiel@sp3kg.pl)


 


Sekretarz szkoły - Beata Szewczyk

(sekretariat@sp3kg.pl)

Kierownik gospodarczy - mgr Mariusz Walda

(m.walda@sp3kg.pl)