Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu jest szkolnictwo podstawowe 85.20.Z (wg PKD).