Ogłoszenie-remont pomieszczeń w SP 3

414 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie-najem pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne

366 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie dzierżawa sklepiku szkolnego

358 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie-Laboratorium przyszłości cz.IV

448 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie-Laboratorium przyszłości cz.III

431 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie-Laboratorium przyszłości cz.II

474 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie-Laboratorium przyszłości cz.I

447 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dostawa oraz montaż dwóch tablic multimedialnych

390 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dzierżawa stołówki szkolnej

353 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Dzierżawa sklepku szkolnego

352 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie w sprawie zapytania ofertowego dot. PPK

405 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie dot. świadczenia usług informatyczno-serwisowych

453 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup materiałów biurowych

423 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie - zakup tonerów i tuszy

456 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Zakup środków czystości

435 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie -Mobilne laboratorium cyfrowe

292 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dzierżawa stołówki

140 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie -Mobilne laboratorium cyfrowe

292 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie konkursu - dzierżawa sklepiku szkolnego

128 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie konkursu - dzierżawa stołówki szkolnej

133 KBPobierzPodgląd pliku

Wynajem sali gimnastycznej w lipcu i sierpniu

151 KBPobierzPodgląd pliku

Dzierżawa sklepiku szkolnego

758 KBPobierzPodgląd pliku

Dzierżawa stołówki szkolnej

749 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Wykonanie mebli kuchennych

524 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją

489 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Dowóz dzieci szkolnych na basen na rok 2020

487 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - wymiana paneli i listew podłogowych

400 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe - wymiana paneli i listew podłogowych

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Zakup tonerów i tuszy na rok 2020

822 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup środków czystości na rok 2020

834 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup materiałów biurowych

484 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Świadczenie usług informatycznych

366 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

453 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - świadczenie usług inspektora ochrony danych

782 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - świadczenie usług bhp

494 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Świadczenia z zakresu konserwacji systemów cctv

438 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Dostawa i montaż tablicy interaktywnej

396 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Nabór na stanowisko pracy kierownik gospodarczy

126 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - wykonanie 50 regałów szatniowych

381 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dzierżawa stołówki szkolnej

265 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dzierżawa sklepiku szkolnego

265 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

512 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

356 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dostawa i montaż sprzętu komputerowego

439 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - unieważnienie oferty na dostawę i montaż sprzętu komputerowego

237 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - wynik naboru na stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. płac

241 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup tonerów i tuszy

483 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup środków czystości

475 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - zakup materiałów biurowych

516 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

513 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: dowóz grup dzieci szkolnych na basen

403 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemów CCTV

416 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług inspektora ochrony danych

492 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług bhp

537 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie: świadczenie usług informatycznych

390 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - dostawa sprzętu komputerowego

391 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego

414 KBPobierzPodgląd pliku

2018-09-05 Wniosek o udzielenie informacji publicznej

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

2018-05-25 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy stołówki

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

2018-05-25 Rozstrzygnięcie konkursu dot. dzierżawy sklepiku szkolnego

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów

426 KBPobierzPodgląd pliku

2018-05-07 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

563 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów

426 KBPobierzPodgląd pliku

2018-05-07 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

372 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników dot. dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych

123 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu multimedialnego oraz komputerowego

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

2017-07-07 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz wyposażenia

36 KBPobierzPodgląd pliku

2017-07-07 Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

2017-06-27 Dyrektor Szkoły ogłasza przetarg na dzierżawę terenu przy szkole na parking

138 KBPobierzPodgląd pliku

Zbiorcze zestawienie ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

90 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego

132 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty na prowadzenie szkolnej stołówki

255 KBPobierzPodgląd pliku

2017-06-20 Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 5 sal, wymiana rynien i rur spustowych (1/2)

126 KBPobierzPodgląd pliku

2017-06-20 Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu 5 sal, wymiana rynien i rur spustowych (2/2)

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

2017-06-14 Dyrektor SP3 wynajmie budynek sali gimnastycznej przy Urzędzie Miasta...

110 KBPobierzPodgląd pliku

2017-06-05 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę sklepiku szkolnego

118 KBPobierzPodgląd pliku

2017-06-05 Dyrektor zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej

148 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych (2/2)

22 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych (1/2)

597 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na zakup środków czystości (2/2)

576 KBPobierzPodgląd pliku